1. Ove og Poul
  2. Bjarke og Peter
  3. Bent og Frank
  4. Adie og Johannes
  5. Mogens og Allan
  6. Erling og Heinz
  7. Arne og Rune
  8. Stig og Kristian